сряда, септември 27, 2023

Свръх харченето при военните продължава

Сметната палата извърши одит на финансовото управление на бюджета на Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната”, наследена от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, съобщиха от палатата. При проверката са установени неоправдано високи разходи.

Оказва се, че военното ведомство е плащало завишено скъпи ремонти, сключвало без конкурс и без обществени поръчки договори за почивки и екскурзии на военните в чужбина. Одитът засяга дейността на трима изпълнителни директори, които са осигурявали в този период агенцията – Татяна Костадинова от 11 юни до 20 ноември 2008 г.,  Мери Саханджиева-Георгиева – от 20 ноември 2008 г. до 27 август 2009 г., а след това Мария Димчева.

При одита по 12 договора за строителство и доставки на стойност 11.3 млн. лв. (с ДДС) е установено, че са посочени несравнително високи цени на материали, оборудване и обзавеждане, които са платени от агенцията.

Според одиторите се налага изводът, че не са спазени принципите за икономичност и добро финансово управление от страна на агенцията „Социални дейности“. В резултат на лоша бюджетна дисциплина са нарушени изискванията за недопускане на поемане на задължения и извършване на разходи без утвърден лимит, пише в отчета на Сметната палата.

Одитът е установил и лоша управленска практика при сключването на договори за почивки и екскурзии в чужбина, за които не са приложени процедурите по Закона за обществените поръчки. За почивки през лятото на 2009 г. са похарчени значителни по размер бюджетни средства, чиято стойност впоследствие е завишена почти двойно поради допълнителни групи почиващи. При изразходването на тези средства също не са спазени принципите за икономичност, ефективност и публичност.

За последните три месеца на 2008 г. са извършени многократни промени по бюджетната сметка на агенцията, като последните корекции са през декември. В резултат на това капиталовите разходи нарастват с 47. 6 млн. лв. и възлизат на близо 49 млн. лв., като са увеличени повече от 38 пъти спрямо планираните към 30 септември 2008 г. (1.3 млн. лв.) и повече от 61 пъти спрямо първоначално утвърдения размер (799 хил. лв.)./АСН

Още от категорията

Последно

Реклама