петък, септември 24, 2021

Най-богатите българи

Според данни, оповестени от БНБ, над 700 (точно 714) българи имат над 1 млн. лв. на влог в края на първото тримесечие на 2013 г. За същия период миналата година техният брой е бил 558 души, което представлява нарастване със 156 души или около 35%. В сравнение с последния триместър на 2012 г. милионерите са се увеличили с 65 души.

Към края на март тази година 33 653 домакинства в България имат спестявания на стойност над 100 хил. лв., а общата депозирана сума от милионерите достига 7,85 млрд. лв., което прави средно по 233 291 лв. на човек.

Към края на март депозитите на домакинствата са 36,72 млрд. лв., а за първото тримесечие съвкупните доходи от лихви достигат 346,7 млн. лв. За сравнение сумата на съвкупните доходи от лихви за 2012 г. е 337,5 млн. лв.

Средният размер на депозитите в страната е 2,52 млн. лв. на влог спрямо 2,405 млн. лв. миналата година.

Още от категорията

Последно

Реклама