неделя, юни 4, 2023

Султанът на оман купува 30% от Корпоративна Търговска Банка

Мажоритарният собственик на Корпоративна търговска банка АД, Бромак ЕООД, е сключил предварителен договор за продажба на 1 800 000 броя акции, представляващи 30% от капитала на банката, съобщи КТБ чрез БФБ-София.

Купувач по сделката е Бългериън Акуизишън Къмпани ІІ С.а.р.Л., Люксембург, чиито собственик е Държавният Общ Резервен Фонд на Султаната на Оман. Държавният Общ Резервен Фонд на Оман е една от основните инвестиционни институции на правителството на Султаната на Оман.

Собственик на Бромак ЕООД е Цветан Василев, който е и председател на НС на Корпоративна банка.

Фондът на Султаната на Оман е осъществил редица инвестиции в България и неговите управленци считат, че участието му в капитала на Корпоративна търговска банка АД е следващата съществена стъпка от инвестиционната му дейност в страната.

Съгласно условията на предварителния договор, той влиза в сила след подаване от купувача на заявление до БНБ за издаване на разрешение по чл. 28 от Закона за кредитните институции, както и след подаване на уведомление за концентрация до Комисията за защита на конкуренцията за придобиване на съвместен контрол по чл. 24 от Закона за защита на конкуренцията.

Още от категорията

Последно

Реклама