вторник, юни 6, 2023

Привилегированите акции са на мода на БФБ

На 7и май изтича срока за търговия с акции на Химимпорт (Тихомир Митев, Иво Каменов, Марин Митев) с включени права за увеличение на капитала с емисия от привилегировани акции. Емисията е в размер на 90 млн. привилегировани акции без право на глас, с номинална стойност 1 лев, с право на кумулативен гарантиран дивидент и гарантиран ликвидационен дял. Това увеличение идва на фона на обявеният ръст на неконсолидираната печалба за първо тримесечие на 2009 г.

Нетната печалба за тримесечието се увеличава с 25 на сто до 1,28 млн. лв. и на Енемона АД (Дичко Прокопиев). Енемона АД също планира да увеличи капитала си чрез издаване на привилегировани акции и да набере 30 млн. лева. През януари стана ясно, че Енемона АД е сключило договор с Министерство на правосъдието за изграждане на административна сграда на стойност над 100 млн. лв.

Първото увеличението на капитала с привилегировани акции  изобщо в историята на българския пазар беше на София комерс – Заложни къщи. 

 

Още от категорията

Последно

Реклама