събота, юни 10, 2023

Почти милион глоба наложиха за рекламата на „Узаки Зорбас”

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи втора глоба в размер на 898 680 лева на алкохолната компания „СИС Индустрийс“ ООД за неизпълнение на наложена временна мярка, съобщиха от комисията.

На 2 юли 2009 г. КЗК наложи спиране на разпространението на рекламата на напитката „Узаки Зорбас“ във всичките й форми. Комисията задължи дружеството производител в еднодневен срок от получаване на уведомлението да предприеме мерки за преустановяване на рекламата.

Именно поради продължаването на разпространението на рекламата, пряко и по косвен път, чрез дружества, различни от производителя на напитката, КЗК наложи нова санкция на „СИС Индустрийс“ в размер на 3% от оборота на дружеството за миналата година.

Според антимонополния орган чрез рекламата се вреди на гръцките компании, които произвеждат узо, и на българските производители на мастика. Глобата дойде след жалба на гръцкото посолство.

„СИС Индустрийс“ има срок от 1 ден, за да спре излъчването на рекламата.
Ако сега разбирате, че „Узаки Зорбас“ се прави в България и не е гръцка, то рекламата е била заблуждаваща.

Още от категорията

Последно

Реклама