Димитър Борисов

Роден на 11.11.1964 г.
Семейно положение женен
Предполагаемо състояние 25 250 000 лв
Участия във фирми „Титан Интернешънъл Холдинг“ АД, ТИТАН АС, Титан Спорт, БКС, ЦСКА
Участия в публични компании няма данни
Димитър Борисов притежава 33% от Титан Интернешънъл Холдинг и заедно със 17те % на съпругата си Михаела  те притежават половината от фирмата за събиране и извозване на битови отпадъци. Другите 50% са на съдружникът му Иво Иванов и съпругата му. Имената на Иво Иванов и Димитър Борисов нашумяха когато Бойко Борисов в качеството си на столичен кмет развали концесията за извозване на битови отпадъци с Румен Гайтански-Вълка и сред новите концесионери в редица столични райони се появиха фирмите от Титан Холдинг. Извън София Фирмата им Титан-АС сметоизвозва в над 30 града в България. Покупката на футболния клуб ЦСКА ги постави в постоянно медийно наблюдение.