сряда, септември 27, 2023

Спад в новото строителство на жилища за първото тримесечие на 2009 г.

Новопостроените жилищни сгради през първото тримесечие на 2009 г. в България са 547, което представлява спад от 10,6% в сравнение с първото тримесечие на миналата година, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Новопостроените жилища в тях са 3897, което е с 12,9% по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. 

Спрямо предходното тримесечие броят на новопостроените сгради намалява с 432, или с 44%, а на жилищата в тях – с 42,8%.

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са построени в област Варна и област Бургас, съответно 128 сгради със 727 жилища и 102 сгради с 1 136 жилища, следвани от област Пловдив – 47 сгради с 265 жилища и София – столица с 38 сгради с 580 жилища. Нито една жилищна сграда не е била завършена в областите Кюстендил и Стара Загора.

Площта на новопостроените жилища през първото тримесечие на годината е 294 хил. кв.м, или с 16% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2008 г., а жилищната площ намалява с 11,6 % до 194 хил. кв.м.

Намалява и средната полезна площ на едно новопостроено жилище от 78,3 кв. м през първото тримесечие на 2008 г. на 75,5 кв. м през първото тримесечие на 2009 г. Най-голяма е средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Ловеч – 151,3 кв. м и област София – 126 кв.м, а най-малка в област Видин – 31 кв. м и област Враца – 59,4 кв. м.

За цялата 2008 г. бяха построени общо 2926 жилищни сгради.

Още от категорията

Последно

Реклама