събота, юни 10, 2023

До 1000 лв. спестяваме при подаване на данъчна декларация онлайн

Две седмици остават до изтичането на крайния срок за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци. До 31 март формулярите трябва да бъдат подадени в НАП, а дължимият данък да бъде платен. Всички фирми, които изпратят формуляра по Интернет, подписан с електронен подпис, получават отстъпка от 1% от дължимия корпоративен данък, но не повече от 1000 лв., съобщиха от НАП.
Заедно с декларацията фирмите представят в НАП и годишния си финансов отчет, заедно с приложенията към него. От НАП напомнят, че при подготовката на приложенията към годишния финансов отчет фирмите трябва да спазват изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
Декларация подават всички търговски дружества, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2008 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година подават специална корпоративна декларация – образец 1010а.
До 16 март 2009 г. декларациите си за облагане с корпоративен данък са подали 60 000 фирми. От тях по електронен път документите са изпратили 13 000 компании, което представлява 21% от всички декларации. През миналата година по електронен път декларациите си подадоха над 40 000 фирми, а общият брой на приетите документи от НАП беше 245 000.
Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация. Тя може да се подаде също по пощата с обратна разписка, на място в определени пощенски станции, където служителите на „Български пощи” ще издадат входящ номер.
Най-лесният и достъпен начин за плащането на всички данъци и осигурителни вноски е по Интернет. Плащането на данъци по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системата ePay и в Интернет-страницата на приходната администрация – www.nap.bg.

Още от категорията

Последно

Реклама