неделя, юни 4, 2023

От утре влиза в сила новият семеен кодекс

Как делим имотите с половинката си ще питат при сделка нотариусите. Те ще ни искат бележка, с която да удостоверим режима на имуществените отношения в семейството, съобщи  изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева.

От утре, 1 октомври, влиза в сила новият Семеен кодекс, според който съпрузите могат да сключат брачен договор и да изберат един от предвидените три режима на имуществени отношения.

Двойката може да избере познатия досега режим- имуществото, придобито по време на брака да принадлежи и на двамата.
Този режим ще се приема за валиден, ако съпрузите не изберат друг или за браковете, сключени преди 1 октомври 2009 г.

Другият вариант е на разделност. При него всеки от съпрузите ще запази за себе си придобитото по време на брака.

Има и трети режим – на договореност. Според него съпрузите се договарят кой какво ще придобие, независимо кой го е купил. Режимът на имуществените отношения може да бъде променян по време на брака.

Когато съпрузите не направят избор, ще се приема автоматично режима на имуществена общност.

Преди сключването на граждански брак в набора от документи, които получават от длъжностното лице по гражданско състояние, бъдещите съпрузи ще попълват документ, с който ще избират режима на имуществено състояние.

В първия работен ден след това отговорният служител в общината, ще изпраща уведомление в Агенцията по вписванията, в което ще декларира избрания имуществен режим от двамата партньори.

Информацията ще се вписва в електронния регистър на имуществените отношения на съпрузите, който ще се администрира от агенцията.

Всеки ще има възможност да извършва справка и да вади удостоверение за имуществения режим, избран от съпрузите.

В случай, че лицата изберат да сключат предварително договор, те няма да са задължени да предоставят информацията в него на длъжностното лице по гражданско състояние.

При сделка на един от съпрузите, удостоверение за имуществените отношения с партньора ще се вади от окръжния съд в областта, където живее или по електронен път, чрез електронен подпис.

АСН

Още от категорията

Последно

Реклама