сряда, септември 27, 2023

Приеха бюджета за 2009 г.

Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за 2009 г. Преди това депутатите гласуваха допълнителния доклад на бюджетната комисия.

В доклада се предлага редакция на приети вчера текстове от бюджета. Докладът е бил одобрен тази сутрин на извънредно заседание на комисията, предаде БТА. В него се предвижда от 1 април догодина семействата, чиито децата не могат да бъдат записани в общинска детска градина, да получават ваучер от 100 лева месечно, ако посещават частна детска градина.
Новото е, че се поставя условие за отпускането на такива допълнителни бюджетни кредити на социалното министерство след 31 март догодина – очакваният годишен размер на положителното салдо по консолидираната фискална програма трябва да превишава 3 на сто от прогнозата за годишния БВП. Предложението за ваучерите на Христина Христова (НДСВ) и бе гласувано вчера от парламента, но без условието, при което могат да бъдат отпуснати средствата. Според председателя на ПГ на НДСВ Пламен Моллов, този доклад казва откъде ще дойдат парите и затова групата го е приела.
Майките на близнаци до 2-годишната им възраст ще получават месечна помощ от 100 лева за всяко дете. Майките редовни студентки, които нямат право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване, също ще получават месечно обезщетение от 240 лв. за отглеждане на дете до навършване на 1 година. В бюджета за догодина са заложени приходи на обща стойност 20 955 014 600 лв. и разходи в размер на 11 275 834 900 лв.
Заложени са данъчни приходи от 18 916 010 400 лв. От тях 2 460 730 300 лв. са от корпоративен данък, 9 320 500 000 лв. от ДДС, 4 260 300 000 лв. от акцизи и 2 286 513 500 лв. от данък върху доходите на физическите лица. Вноската на страната ни в Европейския съюз ще бъде 931 795 100 лв. Депутатите заложиха повече средства за здравеопазване и за обществено осигуряване от предвидените в проектобюджета на първо четене. Общата сума за трансфери е 8 258 458 500 лв. От тях за общините ще бъдат заделени 2 452 493 600 лв., за Държавното обществено осигуряване – 3 267 887 300 лв., за НЗОК – 773 492 600 лв. и за Държавен фонд „Земеделие“ – 337 390 000 лв. За допълнителни фискални мерки от резерва за непредвидени и неотложни разходи са предвидени 400 000 000 лв.
От резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за допълнителни фискални мерки ще бъдат отпуснати 211 000 000 лв. за помощи и национални програми в областта на земеделието. За модернизация и експлоатация на националния железопътен транспорт са предвидени общо 189 000 000 лв., от които 50 000 000 лв. за НК „Железопътна инфраструктура“, за „Български държавни железници“ – 44 500 000 лв. и 94 500 000 млн. лв. за социално значими проекти.

Още от категорията

Последно

Реклама